Sumari de la 2a edició (1988)

 

 

ADVERTIMENT A LA SEGONA EDICIÓ 9
PRESENTACIÓ  15
RELACIÓ DE COL·LABORADORS 23


I. BASES ECOLÒGIQUES PER A UNA GESTIÓ DE LA NATURA, Ramon Margalef

1. Comentaris per a centrar el problema 33
2. L’energia, factor ecològic de base 37
3. Aspectes diversos de la conservació de la natura 47
4. Mecanismes de regulació 59
5. Per una planificació viable 67


II. CARACTERÍSTIQUES I PROBLEMES GENERALS DE LA NATURA ALS PAÏSOS CATALANS

6. Aproximació al medi natural

6.1 LA GEA, Enric Aragonès, Josep M. Mallarach, Joan Rosell i Josep Trilla

A. Els processos i l’estructura geològics 73
B. Els materials litològics 75
C. La geodinàmica 76

6.2 ELS SÒLS, Jaume Bech

A. Els Entisols 78
B. Els Vertisols 79
C. Els Inceptisols 79
D. Els Aridisols 81
E. Els Mollisols 82
F. Els Alfisols 82
G. Els Ultisols 83
H. Els Spodosols 83
I. Els Histosols 84

6.3 LA VEGETACIÓ, Oriol de Bolòs

A. L’alta muntanya (regió bòreo-alpina) 85
B. La muntanya mitjana plujosa (regió medioeuropea) 88
C. La terra baixa i la muntanya seca (regió mediterrània) 92

6.4 EL POBLAMENT FAUNÍSTIC, Enric Gadea, Francesc Español i Josep-Antoni Alcover

A. La fauna pirinenca 98
B. La fauna de les garrigues i brolles de l’interior eixut 99
C. La fauna de les serralades costaneres 100
D. La fauna del migjorn valencià 100
E. La fauna balear 102


7. Problemes derivats de l’impacte de les actuacions humanes sobre el medi natural

El medi geològic

7.1 PROBLEMÀTICA DEL MEDI GEOLÒGIC

7.1.1 Problemes derivats del mal ús dels recursos geològics, Jordi Macarro, Joan Rosell, Josep Trilla, Josep M. Mallarach i d’altres 105

A. Les degradacions per grans obres viàries i per activitats extractives 106
B. Les alteracions de la dinàmica fluvial i litoral 109
C. Els espolis de jaciments i cavitats 110
D. L’impacte de l’activitat agro-silvo-pastoral 110

7.1.2 Problemes associats als riscos geològics, Jordi Corominas i Josep A. Canas 112

A. Els aiguats i les riuades 112
B. Els esfondraments 117
C. Les esllavissades 119
D. Els terratrèmols 121

El medi aquàtic

7.2 PROBLEMÀTICA DE LES AIGÜES CONTINENTALS

7.2.1 Limitació dels recursos hídrics disponibles, Alfons Bayó i Jordi Corominas 124

7.2.2 Contaminació de conques hidrogràfiques i malmenament d’aqüífers, Joan Armengol, Alfons Bayó, Jordi Corominas i Josep Trilla 125

A. Les alteracions per embassament i ús viari de rius i llacs 126
B. Les alteracions per efecte de l’activitat urbana, industrial i agro-pecuària 127
C. La contaminació d’aqüífers per productes residuals 128
D. La sobreexplotació d’aqüífers i la intrusió salina 133

7.2.3 Degradació de rius i eutrofització d’embassaments, Joan Armengol, Dolors Planas, Narcís Prat i Antoni Vidal 141

7.3 PROBLEMÀTICA DE LES AIGÜES MARINES

7.3.1 Contaminació i alteració del litoral, Ferran Vallespinós 150
7.3.2 Degradació de les comunitats marines, Joan-Domènec Ros 154

El medi edàfic

7.4 PROBLEMÀTICA DELS SÒLS

7.4.1 Consideracions generals, Jaume Bech 156
7.4.2 Degradació edàfica, Jaume Bech 157
7.4.3 Destrucció o pèrdua dels sòls, Lluís Villar, Josep Trilla i Josep M. Mallarach 160

La vegetació

7.5 DESTRUCCIÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA PER OCUPACIÓ FÍSICA DEL TERRITORI, Josep M. Camarasa i Oriol de Bolòs

7.5.1 Consideracions generals 162
7.5.2 Ocupació agrícola 163
7.5.3 Ocupació urbana i industrial 165
7.5.4 Ocupació per segones residències 166

7.6 ALTERACIÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA PER EXPLOTACIÓ

7.6.1 Explotació forestal, Oriol de Bolòs i Josep M. Mallarach (i X. Llimona) 170
7.6.2 Explotació ramadera, Pere Montserrat i Recoder 183

7.7 ALTERACIÓ DE LA VEGETACIÓ PER INCENDI

7.7.1 Consideracions generals, Oriol de Bolòs (i X. Llimona) 184
7.7.2 Capteniment del foc forestal, Lluís Trabaud 188
7.7.3 Causes del foc forestal i formes de lluita, Oriol de Bolòs 192

7.8 ALTERACIÓ DE LA VEGETACIÓ PER ALTRES ACCIONS HUMANES

7.8.1 Pressió periurbana, Josep M. Camarasa 196
7.8.2 Pressió recreativa, Josep M. Camarasa, Ramon Folch i Guillèn i Jordi Miralles 198
7.8.3 Contaminació de l’atmosfera i de les aigües continentals, Creu Casas, Xavier Llimona i Ramon Folch i Guillèn 201
7.8.4 Contaminació de les aigües marines, Lluís Polo i Ferran Vallespinós 203
7.8.5 Tractament dels arbres viaris, Jaume Bot i Arenas 206

7.9 IMPACTE GLOBAL DE L’ACCIÓ HUMANA SOBRE EL PAISATGE VEGETAL

7.9.1 Efectes de l’impacte per estatges i zones de vegetació, Oriol de Bolòs 208
7.9.2 Usos del territori i reconversió forestal, Ramon Folch i Guillèn 213

 


La fauna

7.10 RECESSIÓ DELS MAMÍFERS INDÍGENES

7.10.1 Consideracions generals, Joan-Ramon Vericad 215
7.10.2 Caça, Joan-Ramon Vericad 218
7.10.3 Alteracions provocades pels grans mamífers introduïts, Joan-Ramon Vericad i Josep-Antoni Alcover 220
7.10.4 Alteració d’equilibris; flagells, Jacint Nadal i Joaquim Gosàlbez 221

7.11 RECESSIÓ DE L’AVIFAUNA, Joaquim Maluquer i Sostres (i S.R. Catalana de la SEO., Museu de Zoologia de Barcelona. A. Història Natural de l’A. de Maó, J. Mayol, J. Nadal i J. Gosàlbez)

7.11.1 Consideracions generals 223
7.11.2 Destrucció d’hàbitats 224
7.11.3 Caça 228
7.11.4 Contaminació del medi; efectes dels plaguicides i dels canvis de les tècniques agrícoles 229
7.11.5 Alteració d’equilibris; flagells 231

7.12 PROBLEMÀTICA DELS RÈPTILS I DELS AMFIBIS, Joan-Pau Martínez Rica 232

7.13 PROBLEMÀTICA DELS INVERTEBRATS TERRESTRES

7.13.1 Consideracions generals.; problemes de la fauna cavernícola, Enric Gadea i Francesc Español 234
7.13.2 Lluita contra els flagells d’invertebrats; insecticides, Jacint Nadal, Xavier Bellés i Francesc Español 236

7.14 PROBLEMÀTICA DE LA FAUNA DE LES AIGÜES MARINES, Joan-Domènec Ros (i J. Camp i J. Mayol)

7.14.1 Pesca industrial i esportiva 238
7.14.2 Rapinya d’escafandristes 240

7.15 PROBLEMÀTICA DE LA FAUNA DE LES AIGÜES CONTINENTALS, Adolf de Sostoa, Antoni Roig, Montserrat Demestre, Francesc-Josep de Sostoa, Joan Mayol, Dolors Planas i Joan Armengol

7.15.1 Introducció d’espècies exòtiques i pesca 241
7.15.2 Pol·lució, dessecació, obres fluvials (preses, canalitzacions, etc.) 243

 


III. ESPÈCIES I SISTEMES NATURALS AMENAÇATS O CONFLICTIUS

8. Espècies, grups o ambients amenaçats

8.1 CORMÒFITS (PLANTES SUPERIORS), Oriol de Bolòs (i J.Y. Lesouëf, M.A. Cardona i J. Mayol) 247
8.2 TAL·LÒFITS (PLANTES INFERIORS), Creu Casas i Xavier Llimona (i E. Ballesteros, J. Cambra, FA. Comín i A. Gómez-Bolea) 254
8.3 MAMÍFERS, Joan-Ramon Vericad, Joaquim Gosàlbez, Valentí Sans i Coma, Teresa Claramunt i Adrià Casinos (i J.A. Alcover) 264
8.4 OCELLS, Joaquim Maluquer i Sostres (i J. Mayol, S.R. Catalana de la S.E.O. i Museu de Zoologia de Barcelona) 268
8.5 RÈPTILS I AMFIBIS, Joan-Pau Martínez Rico 272
8.6 PEIXOS CONTINENTALS, Adolf de Sostoa, Antoni Roig, Montserrat Demestre i Francesc-Josep de Sostoa 281
8.7 PEIXOS I INVERTEBRATS MARINS, Joan-Domènec Ros 283
8.8 INVERTEBRATS CAVERNÍCOLES, Francesc Español i d’altres 285
8.9 EL PATRIMONI GEOLÒGIC, Enric Aragonès i Josep M. Mallarach 291

 


9. Zones amenaçades o conflictives, Ramon Folch i Guillèn i d’altres 293

9.1 ZONA LITORAL

9.1.1 Problemàtica general (urbanització i turisme, ocupació total, explotacions petrolieres, centrals nuclears) 300
9.1.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics 304

Estanys litorals de la plana rossellonesa 304
Costa de la Marenda i cap de Creus 306
Badia de Roses i platja de Pals 311
El Montgrí i illes Medes 319
Marina brava del Baix Empordà i de la Selva i massís de Cadiretes 322
Delta del Llobregat 325
Camp de Tarragona, cap de Salou i litoral pròxim 332
Delta de l’Ebre 334
Illes Columbrets 344
Albufera de València i devesa del Saler 345


El Montgó, cap de la Nau i litoral pròxim 356
Litoral del Baix Vinalopó i del Baix Segura; l’illa Plana 359
Litoral menorquí 360
Albufera de Maó i illa d’en Colom 364
Litoral mallorquí i arxipèlag de Cabrera 368
Albufera d’Alcúdia o de Mallorca, albufereta de Pollença i salobrar de Campos 370
Litoral eivissenc i formenterer 371


9.1.3 Zones preservades o a preservar 385

A. Zones legalment protegides 385
B. Zones de protecció desitjable 389

9.2 RERAPAÍS LITORAL

9.2.1 Problemàtica general (residències secundàries, implantació industrial, explotació forestal, contaminació dels rius, etc.) 393
9.2.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics 395

Orgues d’Illa de Tet 395
Zona volcànica d’Olot 397
• Estanys de Banyoles i rodalia 401
Les Guillaries i el Collsacabra 410
Les Gavarres 411
Turons de la Selva (Maçanet, Maçanes) i antic estany de Sils 411
Zona volcànica del Gironès i la Selva 413
El Montseny 414
Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac 417
Montserrat 420
El Montnegre 424
Serra de Marina 425
Plana del Vallès 426
Collserola 428• Garraf-Ordal 432
Muntanyes de Prades 436
Cardó 438


Ports de Tortosa o de Beseit 439
Penyagolosa 440
Desert de les Palmes i Agulles de Benicàssim, Serra d’Espadà, Serra de Mariola i Serra d’Aitana 441
La Font Roja 443
Embassaments d’Elx i del Fondo 444
La Serra de Tramuntana 445

9.2.3 Zones preservades o a preservar 447

A. Zones legalment protegides 447
B. Zones de protecció desitjable 460

9.3 INTERIOR EIXUT

9.3.1 Problemàtica general 465
9.3.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics 467

Vedat de Fraga 467
Turons de Maials i d’Almatret 467
Timoneda d’Alfès 468
Embassaments d’Utxesa, Llorenç de Montgai i Cellers 468

9.3.3 Zones preservades o a preservar 470

A. Zones legalment protegides 471
B. Zones de protecció desitjable 471

9.4 PIRINEUS I PREPIRINEUS

9.4.1 Problemàtica general (explotació forestal i ramadera, pressió turística i esportiva, centrals hidroelèctriques) 472
9.4.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics 474

Estanys d’alta muntanya 474
Vall d’Aran 478
Aigüestortes i Sant Maurici 481
Valls d’Andorra 484


La Cerdanya i el Carlit 485
Valls de Ribes, Eina i Carançà 487
El Canigó 490
La Serra de l’Albera 492
L’Alta Garrotxa 494
Serra de Cadí, Moixeró i Pedraforca 496
Estany de Montcortès 497
El Montsec 498

9.4.3 Zones preservades o a preservar 500

A. Zones legalment protegides 501
B. Zones de protecció desitjable 504

9.5 GRANS AGLOMERACIONS URBANES I INDUSTRIALS

9.5.1 Problemàtica general, Josep M. Camarasa 514
9.5.2 Problemàtica de l’eliminació i reciclatge de les deixalles urbanes, Domènec Cucurull 520

A. Els sistemes de tractament de les deixalles domèstiques 521
B. La situació de l’eliminació de la brossa domèstica als Països Catalans 522
C. Les opcions per a un futur immediat 524

9.5.3 Tractament dels residus industrials a Catalunya, Domènec Cucurull 524

A. La distribució territorial de la població i de la indústria 525
B. Les plantes per al tractament dels residus industrials 526
C. Consideracions finals 528

9.5.4 Ocupació d’àrees inundables, Josep Trilla 531


IV. PER UNA GESTIÓ DE LA NATURA ALS PAÏSOS CATALANS

10. Orientacions per a una gestió ecològica, Jaume Terradas (i Teresa Franquesa i Miguel Monge) 535

10.1 CONSIDERACIONS GENERALS 535
10.2 TREBALLS DE BASE 535
10.3 CREIXEMENT, DESENVOLUPAMENT, GESTIÓ 537
10.4 AGRICULTURA I CONSERVACIÓ 538
10.5 GESTIÓ DE LES AIGÜES 539
10.6 ACTIVITATS TURÍSTIQUES I RECREATIVES 540
10.7 EDUCACIÓ 541


11. Instruments jurídico-administratius de protecció i gestió

11.1 SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR, Lluís Paluzie 549

11.1.1 La Constitució de 1978 i els Estatuts d’Autonomia de les Comunitats Autònomes 549

11.1.2 Tipologia de les zones preservades 551

A. Els Parcs Nacionals 551
B. Les Reserves Integrals 553
C. Els Paratges Naturals d’Interès Nacional 554
D. Els Parcs Naturals 555
E. Els Refugis de Caça i les Estacions Biològiques o Zoològiques 556
F. Els Llocs i els Paratges Pintorescs 557

11.1.3 La protecció en el marc de les lleis urbanístiques 558

A. Els Plans Directors Territorials de Coordinació 559
B. Els Plans Generals Municipals i les Normes Subsidiàries 559
C. Els Plans Especials i les Normes Especials de Protecció 560
D. Els Catàlegs de Protecció 561

11.1.4 Les disposicions vigents (1987) 562

A. Àmbit jurídico-administratiu de Catalunya 562
B. Àmbit jurídico-administratiu de les Illes Balears 565
C. Àmbit jurídico-administratiu del País Valencià (Comunitat Valenciana) 565
D. Disposicions sobre la protecció d’espècies animals i vegetals 566

11.2 LEGISLACIÓ (1987) SOBRE NATURA I MEDI AMBIENT A CATALUNYA, Xavier Carceller 567

11.2.1 Disposicions sobre l’ordenació del territori 568

A. Sobre la planificació territorial 568
B. Sobre l’urbanisme 569
C. Sobre l’alta muntanya 569

11.2.2 Disposicions sobre la protecció espais naturals 570

A. La prolongació de la via urbanística: els Plans Especials 570
B. L’aplicació de la legislació estatal: la Llei 15/1975 d’Espais Naturals Protegits 570
C. La legislació marc del Parlament de Catalunya: la Llei 12/1985 d’Espais Naturals 571
D. Els espais naturals de protecció especial 573

11.2.3 Disposicions sobre les forests 573
11.2.4 Disposicions sobre la caça i la pesca 575

A. Sobre la caça 575
B. Sobre la pesca continental 576
C. Sobre la pesca marítima 577

11.2.5 Disposicions sobre les activitats extractives 577
11.2.6 Disposicions sobre protecció ambiental 578

A. Sobre les aigües residuals 578
B. Sobre els residus industrials 578
C. Sobre la contaminació atmosfèrica 579

11.2.7 Disposicions sobre les aigües continentals 579
11.2.8 Disposicions sobre el patrimoni històric amb incidència ambiental 580

A. Els Paratges Pintorescs i els Conjunts Naturals d’interès Cultural 580
B. La nova legislació estatal 580

11.2.9 Conclusions 581

 


 

12. Recapitulació de dades per a una estratègia ambiental global, Ramon Folch i Guillèn 583

12.1 INTRODUCCIÓ 583
12.2 POLÍTICA DE CONTROL D’IMPACTES AMBIENTALS 585

12.2.1 Activitats extractives 585
12.2.2 Caça i pesca 585
12.2.3 Activitats silvo-pastorals 586
12.2.4 Agricultura 587
12.2.5 Implantació urbana i industrial 588
12.2.6 Obres públiques 589
12.2.7 Activitat urbana i industrial 589
12.2.8 Freqüentació d’espais lliures; segones residències 590

12.3 POLÍTICA DE ZONES I ESPÈCIES PRESERVADES 591

 


BIBLIOGRAFIA BÀSICA 603
BIBLIOGRAFIA DE TEXTOS ANTICS 612
APÈNDIX DOCUMENTAL 613

A. ÀMBIT JURÍDICO-ADMINISTRATIU DE CATALUNYA 615
B. ÀMBIT JURÍDICO-ADMINISTRATIU DE LES ILLES BALEARS 711
C. ÀMBIT JURÍDICO-ADMINISTRATIU DEL PAÍS VALENCIÀ 721
D. DISPOSICIONS SOBRE LA PROTECCIÓ D’ESPÈCIES ANIMALS I VEGETALS 758