Sumari de la 1a edició (1976)

Presentació, Ramon Folch i Guillèn 9

Relació de col·laboradors 19

 


I. Bases ecològiques per a una gestió de la Natura, Ramon Margalef 

1. Comentaris per a centrar el problema  25
2. L’energia, factor ecològic de base 31
3. Aspectes diversos de la conservació de la Natura 41
4. Mecanismes de regulació 53
5. Per una planificació viable 61


II. Característiques i problemes generals de la Natura als Països Catalans

6. Aproximació al medi natural

6.1 LA GEODINÀMICA, Joan Rosell i Josep Trilla 67
6.2 ELS SÒLS, Jaume Bech 68
6.3 LA VEGETACIÓ, Oriol de Bolòs 70
6.4 EL POBLAMENT FAUNÍSTIC, Enric Gadea i Francesc Español (i J.A. Alcover) 83


7. Problemes derivats de l’impacte de l’home sobre el medi natural


El medi geològic

7.1 PROBLEMÀTICA DEL MEDI GEOLÒGIC, Joan Rosell i Josep Trilla (i J.A. Alcover i B. Mercadal) 91

El medi aquàtic

7.2 PROBLEMÀTICA DE LES AIGÜES CONTINENTALS

7.2.1 Contaminació de conques hidrogràfiques i sobreexplotació d’aqüifers, Josep Trilla  94

7.2.2 Degradació de rius i eutrofització d’embassaments, Dolors Planas, Antoni Vidal i Ramon Folch i Guillèn 96

7.3 PROBLEMÀTICA DE LES AIGÜES MARINES, Joan-Domènec Ros 109

El medi edàfic

7.4 PROBLEMÀTICA DELS SÒLS

7.4.1 Consideracions generals, Jaume Bech 111

7.4.2 Degradació edàfica, Jaume Bech 112

7.4.3 Destrucció o pèrdua dels sòls, Lluís Villar i Josep Trilla 116

La vegetació

7.5 DESTRUCCIÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA PER OCUPACIÓ FÍSICA DEL TERRITORI, Josep M. Camarasa i Oriol de Bolòs

7.5.1 Consideracions generals 117

7.5.2 Ocupació agrícola 118

7.5.3 Ocupació urbana i industrial 120

7.5.4 Ocupació per segones residències 122


7.6 ALTERACIÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA PER EXPLOTACIÓ

7.6.1 Explotació forestal, Oriol de Bolòs (i X. Llimona) 127


 

 


7.6.2 Explotació ramadera, Pere Montserrat i Recoder 140

7.7 ALTERACIÓ DE LA VEGETACIÓ PER INCENDI

7.7.1 Consideracions generals, Oriol de Bolòs (i X. Llimona) 141

7.7.2 Capteniment del foc forestal, Lluís Trabaud 142

7.7.3 Causes del foc forestal i formes de lluita, Oriol de Bolòs 147

7.8 ALTERACIÓ DE LA VEGETACIÓ PER ALTRES ACCIONS HUMANES

7.8.1 Pressió periurbana, Josep M. Camarasa 152

7.8.2 Pressió recreativa, Josep M. Camarasa i Ramon Folch i Guillèn 154

7.8.3 Contaminació de l’atmosfera i de les aigües continentals, Creu Casas i Xavier Llimona 156

7.8.4 Contaminació de les aigües marines, Lluís Polo i Ferran Vallespinós 157

7.8.5 Tractament dels arbres viaris, Jaume Bot i Arenas 160

7.9 GLOBALITZACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DE L’IMPACTE DE L’HOME SOBRE EL PAISATGE VEGETAL, Oriol de Bolòs 163


La fauna


7.10 RECESSIÓ DELS MAMÍFERS INDÍGENES

7.10.1 Consideracions generals, Joan-Ramon Vericad 170

7.10.2 Caça, Joan-Ramon Vericad 172

7.10.3 Alteracions provocades pels grans mamífers introduïts, Joan-Ramon Vericad i Josep-Antoni Alcover 174

7.10.4 Alteració d’equilibris; flagells, Jacint Nadal i Joaquim Gosàlbez 176

7.11 RECESSIÓ DE L’AVIFAUNA, Joaquim Maluquer i Sostres, (i S.R. Catalana de la S.E. d’Ornitologia, Museu de Zoologia de Barcelona, A. Història Natural de l’A. de Maó, J. Nadal i J. Gosàlbez)

7.11.1 Consideracions generals 179

7.11.2 Destrucció d’hàbitats 180

7.11.3 Caça 183

7.11.4 Contaminació del medi; efectes dels plaguicides i dels canvis de les tècniques agrícoles 184

7.11.5 Alteració d’equilibris; flagells 186

7.12 PROBLEMÀTICA DELS RÈPTILS I DELS AMFIBIS, Joan-Pau Martínez Rica 187

7.13 PROBLEMÀTICA DELS INVERTEBRATS TERRESTRES

7.13.1 Consideracions generals; problemes de la fauna cavernícola, Enric Gadea i Francesc Español 189

7.13.2 Lluita contra els flagells d’invertebrats; insecticides, Jacint Nadal, Xavier Belles i Francesc Español 191

7.14 PROBLEMÀTICA DE LA FAUNA DE LES AIGÜES MARINES, Joan-Domènec Ros (i J. Camp)

7.14.1 Pesca industrial i esportiva 194

7.14.2 Rapinya d’escafandristes 197

7.15 PROBLEMÀTICA DE LA FAUNA DE LES AIGÜES CONTINENTALS, Adolf de Sostoa, Antoni Roig, Montserrat Demestre, Francesc-Josep de Sostoa, Dolors Planas i Joan Armengol

7.15.1 Introducció d’espècies exòtiques i pesca 198

7.15.2 Pol·lució, dessecació, obres fluvials (preses, canalitzacions, etc.) 199


III. Espècies o grups amenaçats. Zones amenaçades o conflictives

8. Espècies o grups amenaçats

8.1 CORMÒFITS (PLANTES SUPERIORS), Oriol de Bolòs (i J.Y. Lesouëf i M.A. Cardona) 205

8.2 TALÒFITS (PLANTES INFERIORS), Creu Casas i Xavier Llimona 211

8.3 MAMÍFERS, Joan-Ramon Vericad, Joaquim Gosàlbez, Valentí Sans i Coma, Teresa Claramunt i Adrià Casinos 213

8.4 OCELLS, Joaquim Maluquer i Sostres (i S.R. Catalana de la S.E. d’Ornitologia i Museu de Zoologia de Barcelona) 218

8.5 RÈPTILS I AMFIBIS, Joan-Pau Martínez Rica, Josep-Antoni Alcover i Joan Mayol 222

8.6 PEIXOS CONTINENTALS, Adolf de Sostoa, Antoni Roig, Montserrat Demestre i Francesc-Josep de Sostoa 227

8.7 PEIXOS I INVERTEBRATS MARINS, Joan-Domènec Ros 229

8.8 INVERTEBRATS CAVERNÍCOLES, Francesc Español i d’altres 230


9. Zones amenaçades o conflictives, Ramon Folch i Guillèn i d’altres 237

9.1 ZONA LITORAL

9.1.1 Problemàtica general (urbanització i turisme, ocupació total, explotacions petroleres, centrals nuclears) 244

9.1.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics

• Estanys litorals de la plana rossellonesa 250

• Costa de la Marenda i Cap de Creus 252

• Golf de Roses i platja de Pals 256

• El Montgrí i illes Medes 258

• Marina brava del Baix Empordà i la Selva 260

• Delta del Llobregat 263

• Camp de Tarragona, cap de Salou i litoral pròxim 273

• Delta de l’Ebre 275

• Llacuna d’Almenara 291

• Illes Columbrets 291

• Albufera de València i devesa del Saler 292

• El Montgó, cap de la Nau i litoral pròxim 304

• Litoral del baix Vinalopó 307

• Litoral menorquí 307

• Albufera de Maó i illa d’en Colom 312

• Litoral mallorquí 316

• Albufera d’Alcúdia, albufereta de Pollença i salobrar de Campos 317

• Litoral eivissenc i formenterí 319

9.1.3 Zones preservades o a preservar 320


9.2 RERAPAÍS LITORAL

9.2.1 Problemàtica general (residències secundàries, implantació industrial, explotació forestal, contaminació dels rius, etc.) 325

9.2.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics

• Orgues d’Illa de Tet 327

• Zona d’Olot 329

• Estanys de Banyoles i rodalia 334

• Les Guilleries i el Collsacabra 341

• Les Gavarres 342

• Turons de la Selva (Maçanet, Maçanes) i antic estany de Sils 343

• El Montseny 343

• Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac 347

• Montserrat 351

• El Montnegre 352

• Serra de Marina 354

• Plana del Vallès 355

• Collserola 357

• Garraf-Ordal 361

• Muntanyes de Prades 367

• Cardó 369

• Ports de Tortosa o de Beseit 369

• Penyagolosa 371

• Desert de les Palmes i Agulles de Benicàssim, Serra d’Espadà, Serra Mariola i Serra d’Aitana 372

• La Font Roja 374

• Embassaments del Fondo 374

• La Serra de Tramuntana 376

9.2.3 Zones preservades o a preservar 378


9.3 INTERIOR EIXUT


9.3.1 Problemàtica general 383

9.3.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics

• Vedat de Fraga 385

• Turons de Maials i d’Almatret 386

• Embassaments d’Utxesa, Sant Llorenç de Montgai i Cellers 387

9.3.3 Zones a preservar 388

9.4 PIRINEUS I PRE-PIRINEUS

9.4.1 Problemàtica general (explotació forestal i ramadera, pressió turística i esportiva, centrals hidroelèctriques) 390

9.4.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics

• Llacs d’alta muntanya 395

• Vall d’Aran 398

• Aigües Tortes i Sant Maurici 400

• Valls d’Andorra 403

• La Cerdanya, el Carlit 404

• Valls de Ribes, Eina i Carançà 406

• El Canigó 411

• La Serra de l’Albera 412

• Serra de Cadí, Moixeró i Pedraforca 414

• Estany de Montcortès 415

• El Montsec 417

9.4.3 Zones preservades o a preservar 418


9.5 GRANS AGLOMERACIONS URBANES I INDUSTRIALS


9.5.1 Problemàtica general, Josep M. Camarasa 421
9.5.2 Problemàtica de l’eliminació i reciclatge de deixalles, Jordi Serrallach 427
9.5.3 Obtenció d’aigua i eliminació d’aigües residuals, Ramon Folch i Guillèn 430
9.5.4 Ocupació d’àrees inundables, Josep Trilla 434

10. PER UNA GESTIÓ DE LA NATURA ALS PAÏSOS CATALANS
Orientacions per a una gestió ecològica als Països Catalans, Jaume Terradas

10.1 CONSIDERACIONS GENERALS 439

10.2 TREBALLS DE BASE 440

10.3 CREIXEMENT, DESENVOLUPAMENT, GESTIÓ 441

10.4 AGRICULTURA I CONSERVACIÓ 443

10.5 GESTIÓ DE LES AIGÜES 444

10.6 ACTIVITATS TURÍSTIQUES I RECREATIVES 445

10.7 EDUCACIÓ 446


11. Recapitulació de directrius generals a tenir presents,Ramon Folch i Guillèn

11.1 INTRODUCCIÓ 449
11.2 INCIDÈNCIES DE L’ÚS DE LA NATURA

11.2.1 Activitats extractives 450
11.2.2 Caça i pesca 451
11.2.3 Activitats silvo-pastorals 452
11.2.4 Agricultura 453
11.2.5 Implantació urbana i industrial 454
11.2.6 Obres públiques 455
11.2.7 Activitat urbana i industrial 455
11.2.8 Freqüentació dels espais lliures; segones residències 456

12. Política de zones preservades

12.1 SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR DE LA LEGISLACIÓ PROTECTORA DEL PATRIMONI NATURAL, Lluís Paluzie

12.1.1 Tipologia de les zones preservades que són de la competència dels òrgans dependents del Ministeri d’Agricultura 459

12.1.2 Llocs i paratges pintorescs que són de la competència dels òrgans dependents del Ministeri d’Educació i Ciència 465

12.1.3 Plans, Normes i Catàlegs de la Llei del Sòl 466

12.1.4 Conclusions 469

12.2 DELIMITACIONS EFECTUADES O EN CURS, Francesc Gurri i Serra 470

12.2.1 Àmbit provincial de Barcelona 471

12.2.2 Previsió de delimitacions al Principat 480

12.3 PER UNA POLÍTICA DE ZONES PRESERVADES ALS PAÏSOS CATALANS, Ramon Folch i Guillèn 487


Imatges 488


Notes 521

Bibliografia bàsica 531
Bibliografia de textos antics 537
Apèndix 539